Hidrolik pres çalışma prensibi

07.12.2016: 01:37 PM 9460

Elektrik motoru yardımıyla çalışan pompalar aracılığıyla sisteme basınçlı yağ basılır. Bu basılan yağ çeşitli yön denetim valfleri ve basınç ayar regülatörleri ile denetlenerek silindirlere etki ettirilir. Bu etki sonucunda silindirler ileri geri (doğrusal) hareket ederler. Bu hareketler sonucunda mekanik enerji meydana gelir. Bu hareket sonucu silindirlere bağlı olan hareketli kafa (slayt) aşağı yukarı hareket eder. Silindirlere gönderilen yağ miktarı ve basıncı kontrol edilebildiği için presin aşağı yukarı hızları ve tonajı istenen değerlerde ayarlanabilir. Bu özelliklerden dolayı özellikle derin çekme kalıplarında hidrolik presler tercih edilir.

Çift etkili preslerde iki adet slayt hareketi vardır. Dışta çalışan slayda pot çemberi, içte çalışan slayda ise iç baskı denir. Derin çekme kalıbı prese bağlandığı zaman önce pot çemberi saça basar ve basıncı kilitler. Daha sonra iç baskı devreye girer ve saça basarak derin çekme işlemini gerçekleştirilir. Daha sonra iç baskı ayarlanan basınç değerine ulaşınca dış baskı basıncı boşalır ve iç baskı yukarıya doğru kalkmaya başlar ve dış baskıyı da yukarıya kaldırır. Basılan parçanın durumuna göre pot çemberinin dört köşesindeki baskı kuvvetini ayrı ayrı ayarlama imkanımız vardır.

Bu preslerde iki tip çalışma pozisyonu vardır;

1-Kademeli (el ile) çalışmada aşağı yukarı butonlarına bastığımız sürece pres aşağı yukarı hareket eder.

2-Pedal (otomatik) konumunda ise dış baskı basınç tutup kilitleyene kadar pedala basılır ve daha sonra pedaldan elimizi çeksek bile pres otomatik olarak derin çekme işlemini yapar ve üst ölü noktaya kalkar. Hidrolik preslerde istenen strok aralıklarında istenen hızlarda hareket etme imkanı vardır.

Örneğin, pres yukarıdan aşağıya hızlı, saca basmasına çok az bir miktar kalınca yavaş inebilir. Bu hareket tarzı özellikle derin çekme saç parçaların basılmasında çok önemlidir. Aynı hareketi yukarı kalkarken de yapabilir. Hidrolik preslerde maksimum tonaj parça basma anında elde edilir. İstenen basınca ulaşınca prosestat denilen basınç kontrol elemanları, ventillerin pozisyonunu değiştirerek presin geri dönmesini sağlar.

Hidrolik preslerde pres kursu silindir boylarına bağlıdır. Tonaj ise silindir çaplarına bağlıdır. Çift etkili hidrolik preslerde de slayt ayarı vardır. Slayt ayarı, pot çemberi ile iç baskı arasındaki mesafeyi ayarlamada kullanılır. Presin tüm hareketi mikroswitch, prosestat vb. kontrol elemanları ile kontrol edilir.

Yorum(lar) (0)

Hey, leave a comment...